ಸಮುದಾಯಗಳ ಕೈಪಿಡಿ - ರಾಜ್ಯ ಹೆಸರು

                                            ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ  *

ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರುರಾಜ್ಯ/ಜಿಲ್ಲೆ/ಸಮುದಾಯಪರಿಪಾಲಕ ಏಜೆನ್ಸಿಒಟ್ಟು/ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು/ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳುಉತ್ಪನ್ನಗಳುಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯೆ
1 ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ    ಬೆಂಗಳೂರು     ಮೈಸೂರು IDPMS ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ
440, 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 7 ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ, ಬೆಂಗಳೂರು-560082
400 / 23 104 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
2 ಆನೆಗುಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕ    ಕೊಪ್ಪಳ     ಆನೆಗುಂದಿ ದಿ ಕಿಸ್ಕಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಹಂಪಿ - ಆನೆಗುಂಡಿ ಹೇರಿತಗೆ ಹೌಸೆ , ರಾಯಲ್ ಸ್ತ್ರೀತ್ , ಆನೆಗುಂಡಿ -583 227, ತಳುಕ ಗಂಗಾವತಿ , ಕೊಪ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲ , ಕರ್ನಾಟಕ , ಇಂಡಿಯಾ .
215 / 12 29 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
3 ತಾಲೂಕ ಸಂದುರ್ ಕರ್ನಾಟಕ    ಬಳ್ಳಾರಿ     ತಾಲೂಕ ಸಂದುರ್ ಸಂಡೂರು ಕುಶಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ
ಸಂಡೂರು-583/119, ಜಿಲ್ಲೆ-ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
250 / 22 455 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
4 ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ    ಧಾರವಾಡ     ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
'ಶ್ರೀನಿವಾಸ್' ಕೊಪ್ಪದ್ಕೆರೆ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ (ಕರ್ನಾಟಕ) - 580008
60 / 5 5 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
5 ಬಿಜಾಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ    ಬಿಜಾಪುರ    ಬಿಜಾಪುರ ಸಬಲ
ಸಮತಾ ಕಟ್ಟಡ, ಕೀರ್ತಿನಗರ, ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜಾಪುರ-586101, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
400 / 21 62 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
6   ಕರ್ನಾಟಕ    ಬೆಂಗಳೂರು       ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳು
ಸಂಖ್ಯೆ.141/ಎ ಉಷಾ,25ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, II ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010, ಕರ್ನಾಟಕ
200 / 8 30 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
7 ಹಿರಿಯೂರು ಕರ್ನಾಟಕ    ಬೆಂಗಳೂರು     ಹಿರಿಯೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳು
ಸಂಖ್ಯೆ.141/ಎ ಉಷಾ,25ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, II ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010, ಕರ್ನಾಟಕ
200 / 10 30 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
8 ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ    ಬೆಂಗಳೂರು     ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಡಸ್ ಟ್ರೀ ಕುಶಲಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ಸಂಖ್ಯೆ..84, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560034
7500 / 750 78 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
9 ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ    ಮೈಸೂರು     ಮೈಸೂರು ಮಿರದಾ ಕಾವೇರಿ
ಕರ ಅಂಚೆ, ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ, ಸರಗೂರು ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-571114
60 / 5 38 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
10 ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ    ಮೈಸೂರು     ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ
ನಂ.1317, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560021
137 / 11 23 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
11 ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ    ಬೆಂಗಳೂರು     ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕ್
ಸಂಖ್ಯೆ.80,1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-560034
70 / 4 21 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
12 ಕೊಪ್ಪಳ ಕರ್ನಾಟಕ    ಬೆಂಗಳೂರು     ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂಪರ್ಕ್
ಸಂಖ್ಯೆ.80,1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-560034
70 / 5 37 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕರ್ನಾಟಕ    ರಾಮನಗರ     ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಯುಮೇಯಿಯಾ ಕರಕೌಶಲ ಸಂಘಟನೆ
38 ಟಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ, ಕಲಾನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-571501, ಜಿಲ್ಲೆ-ರಾಮನಗರ
1364 / 67 80 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
14 ಮೂಕನಪಾಳ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ    ಚಾಮರಾಜನಗರ     ಮೂಕನಪಾಳ್ಯ ಚೇತನಾ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬಳಗ ದೊಡ್ಡ ಮೂಡ ಹಳ್ಳಿ
ಡಿಎಂ ಹಳ್ಳಿ/ಕೋಳಿಪಲ್ವ, ಅಂಚೆ-ಮೂಕನಪಾಳ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ-ಚಾಮರಾಜನಗರ(571127)
650 / 73 24 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
15 ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ ಕರ್ನಾಟಕ    ಬೆಂಗಳೂರು     ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ ಕಾದಂಬರಿ
12, 3ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ದೊಮ್ಮಲೂರು II ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560071
100 / 12 63 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
16 ದೇವರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ    ಮೈಸೂರು     ದೇವರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಕೇಥೇಶ್ವರ ಮೇದಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ
ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕೇಥೇಶ್ವರ ಮಹಾದ್ವಾರಿಕಾ ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆ, ದೇವರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು
175 / 8 25 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
17 ಆಮ್ಲಾಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ    ಬೀದರ್     ಆಮ್ಲಾಪುರ ಸಹಯೋಗ್
ವಿದ್ಯಾ ನಗರ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೀದರ್
187 / 7 19 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
18 ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ನಾಟಕ    ಬೆಳಗಾವಿ     ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ
ಹಳ್ಳಿ & ಅಂಚೆ-ಮುರಗೋಡು, ತಾಲ್ಲೂಕು:ಸೌಂದತ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ-ಬೆಳಗಾವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ-591119
180 / 38 45 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
19   ಕರ್ನಾಟಕ    ಬೆಂಗಳೂರು         0 / 0 18 ಸಮುದಾಯ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
   12218/10811186