Implementing Agency Detail
Madhya Pradesh     Vidisha     Jagruk Mahila Hastkala Evam Bal Vikas Samiti


 

Implementing Agency:-Jagruk Mahila Hastkala Evam Bal Vikas Samiti

 

Contact persion:- Mohd. Imran Khan Noori

 

Contact Address:- Harday mohan jain ki Gali, Bada Bazar, Vidisha M.P-464001

 

Telephone No:- 09893458141, 09993012299

 

Email ID:-jmhebvs.123@rediffmail.com

About Cluster

Madhya Pradesh     Vidisha     Bada Bazar