Implementing Agency Detail
Assam     Goalpara     Dubapara Pati Shilpa Pratisthan Samabai Samiti Ltd


 

Implementing Agency:-Dubapara Pati silpa Protisthan Samabai Samiti Ltd.

 

Contact Person:-Mr. Gobinda Nandi

 

Contact Address:-Vill-Dubapara, PO-Dubapara, Distt-Gopalpara, Assam

 

Telephone No.:-09435023848

 

Email ID:-dpspss@rediffmail.com

About Cluster

Assam     Goalpara     Dubapara