Implementing Agency Detail
Uttar Pradesh     Varanasi     Khilauna Udyog Sahkari Samiti Ltd


 

Implementing Agency:- Khilauna Udyog Sahkari Samiti Ltd.

 

Contact Address:- B-24/100, Kashmiriganj, Khojwan, Varanasi(UP)

 

Telephone No.:- 09412326745

 

Email ID:- kussamiti@rediffmail.com

 

About Cluster

Uttar Pradesh     Varanasi     Kasmiriganj