राबवणारी संस्था - महाराष्ट्रा 
                                        जिल्हा निवडा   *
               
अनुक्रम क्रमांकराबवणारी संस्था आणि पत्ताCluster Handledउत्पादनंकार्यकार्य
1 श्रुज्न
कुतच 43 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
2 महाराष्ट्र इनस्टीटयुट आँफ टेक्नालाँजी
बीएआयएफ मित्रा भवन, बोढाले नगरच्या मागे, नाशिक – पुणे रोड, नाशिक – 422011
उमेरती , किनगांव 7 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
3 राष्ट्रीय विकास खादी ग्रामोद्योग संस्था
प्लाँट ६१/ A आर्दश नगर, उमरेड रोड, नागपुर, महाराष्ट्र
ब्रम्हपुरी 15 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
4 अभिवादन सर्वांगिण विकास संस्था
महात्मा फुले वार्ड, हिंगणघाट, वर्धा, महाराष्ट्र
हिंगणघाट 67 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
5 ग्रामोद्योग संघ
मु. पोस्ट – भद्रावती, जिल्हा – चंद्रपुर
चंद्रपुरातील 52 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
6 हाराप्पानी गोरबंजारा महिला कला विकास मंडळ
राजे शिवछत्रपती व्यापारी, संकुल नगर, परिषद दुकान क्रमांक १ ३, मोंधा रोड, औरंगाबाद – ४३१ ५१७ जिल्हा – बीड (४३१५१७)
बीड 18 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
7 भारत विकास बहुउद्दशिय संस्था
488, म्हाडा, एम.एस.एस. काँलेज, जालना -431203
काद्राबाद , चंदनहिरा , संभाजीनगर , 199 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
8 वैष्णवी हस्तशिल्प स्वयं रोजगार महिला सहकारी
भारतभुषण विद्यालया जवळ, ब्राम्हणपुरी, मिरज
सांगली 25 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
9 ग्रामउद्योग संस्था हस्तकला कारागिरांच्या विकासासाठी
वेधा इंडिया, १७२ – C, राजयोग टाँवर, रिंग रोड, त्रिमुर्ती नगर, नागपुर – ४४० ०२२, महाराष्ट्र, भारत
भंडारा 97 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
10 विदर्भ हस्तकला कारागीर कल्याणकारी संस्था
४७/३ औडतीया नगर, ताजबाग, उमरेर रोड. नागपुर, महाराष्ट्र
खापरखेडा 111 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
11 सामाजिक आर्थिक विकास ट्रस्ट
ड्रिमलँड, केरवाडी ता. पालम जिल्हा - परभणी -, ४३१७२० (महाराष्ट्र)
पालम , चाटोरी 39 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
12 आदिवासी स्वयंकला संस्थान
उईके शिल्पग्राम, पोस्ट - तालुका - सालेकसा, जिल्हा – गोंदिया, महाराष्ट्र
सालेकसा 26 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा
13 दलित मुस्लीम मागासवर्गीय युवा फेडरेशन
17,अटकर लेआउट, उमरेर रोड, नागपुर, महाराष्ट्र
अमरावती 187 राबवणा-या संस्थेची माहिती पाहा उत्पादनं पाहा